• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Tecknets historicitet: En möbeldetalj och dess meningsskapande variation

  Ludwig Qvarnström

  Chapter from the book: Petersson S. & Hedlin Hayden M. 2022. Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3.

   Download
  Buy Paperback

  Syftet med kapitel är dels att visa på potentialen i att studera även små, till synes triviala, detaljer i vardagliga objekt, dels att visa på betydelsen av det historiska sammanhanget för den semiotiska analysen. Detta har genomförts utifrån en analys av en för traditionell möbelproduktion vanligt förkommande teknik, nämligen sinkning, i tre olika historiska kontexter med såväl pre- som postindustriella exempel. Utifrån en analys av både avsiktliga och oavsiktliga spår, index, härrörande från tillverkningsprocessen, visas hur dessa visuella uttryck i olika historiska situationer dels leder till olika konnotationer, dels antar ikoniska och symboliska teckenfunktioner. I analysen framträder hur sinkningarna i de olika historiska situationerna relaterar till såväl rationalitet och modernitet som tradition och handarbete. Skillnaderna i betydelsebildningen förklaras med att industrialismens maskinproducerade sinkningar etablerar ett nytt betydelsesystem där handgjort ställs mot maskingjort och därmed placerar den handgjorda förindustriella sinkningen i en priviligierad position. En position där handgjorda sinkningar slutligen kommer att symbolisera hög kvalitet och exklusivitet. Detta leder till en analys som inte bara visar på betydelsen av den historiska situationen i tolkningen utan även påvisar förskjutningar i hur vi i det västerländska samhället över tid värderat handarbete.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Qvarnström, L. 2022. Tecknets historicitet: En möbeldetalj och dess meningsskapande variation. In: Petersson S. & Hedlin Hayden M (eds.), Semiotik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbv.c
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 16, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbv.c


  comments powered by Disqus