• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik

  Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, Christina Rosén (eds.)

  Book 1 in the Language and Literature in Education series.
   Read Book

  Under senare år har flera satsningar gjorts på forskarskolor för lärare, i syfte att bygga upp skolans kunskapsbas och öka antalet lärare i skolan med utbildning på forskarnivå.

  Den här bokens innehåll baseras på resultaten från den nationella forskarskolan för språklärare De främmande språkens didaktik (FRAM) som bedrevs med stöd från Vetenskapsrådet under perioden 2012-2015.

  Forskarskolan möjliggjorde ett unikt kunskapsutbyte mellan aktiva lärare som fann intressanta studieobjekt i sin aktuella undervisningskontext och akademins forskare som såg relevansen hos projektidéerna mot bakgrund av forskningsfältet. Denna typ av samverkan inom forskning och utbildning uppfyllde det övergripande syftet med forskarskolan. En synergieffekt var att den språkdidaktiska forskningen i Sverige fick ett viktigt tillskott av klassrumsnära forskningsprojekt inom ett brett spektrum av inriktningar. Med utgångspunkt i forskarskolans tre huvudområden, nämligen språkinlärning, digitala resurser i språkundervisningen samt språklig bedömning, utmejslades projekt bland annat om flerspråkighet, motivation, språk- och ämnesintegrerad undervisning, feedback, (sam)bedömning med mycket mera.

  Medverkande författare är tio lärare som forskat om lärande, undervisning och bedömning av engelska och moderna språk. Deras arbeten presenteras i separata kapitel. I inledningen ger bokens redaktörer en inblick i hur en forskarskola för lärare kan vara upplagd och hur FRAM bidragit till det expanderande och mångfacetterade forskningsfältet Språkdidaktik.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Bardel, C et al. (eds.) 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg
  Bardel, C., Erickson, G., Granfeldt, J. and Rosén, C., 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg
  Bardel, C, et al.. Forskarskolan FRAM – Lärare Forskar I De Främmande Språkens Didaktik. Stockholm University Press, 2021. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg
  Bardel, C., Erickson, G., Granfeldt, J., & Rosén, C. (2021). Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg
  Bardel, Camilla, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, and Christina Rosén. 2021. Forskarskolan FRAM – Lärare Forskar I De Främmande Språkens Didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  Language

  Swedish

  Pages:

  259

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-129-1
  Mobi 978-91-7635-130-7
  Paperback 978-91-7635-131-4
  PDF 978-91-7635-128-4

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg  comments powered by Disqus