• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Positionsverb

  Annika Johansson

  Chapter from the book: Johansson, A. 2019. Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.

   Download

  Ur positionsverbens prototypiska antropocentriska användning kan många utvidgade betydelser härledas. De utvidgade betydelserna kan kopplas till domänerna befintlighet och metaforisk användning. Nederländska och svenska uppvisar både likheter och skillnader vad gäller dessa två domäner. Störst överlappande bruk kan observeras för nederländskans staan och svenskans stå. Föremålets funktionella sida och att det stöds underifrån aktiverar användningen av verbet. Vad gäller liggenligga är det den horisontella positionen som är i fokus vilket är kopplat till föremålets längd eller utbredning. Dock skiljer sig nederländskan och svenskan åt i det att behållare-schemat främst aktiveras för svenskans ligga, inte för nederländskans liggen. I nederländskan är det istället för zitten som behållare-schemat aktiveras i större utsträckning när föremålets bas inte främst är i fokus utan när föremålet/entiteten befinner sig i ett slutet utrymme som kan vara konkret eller abstrakt. I de fall svenskan inte använder sitta för motsvarande satser på nederländska tas ligga eller existensverb som finnas eller vara i bruk. I Vibergs undersökning av positionsverb i ett antal språk är det just de germanska språkens bruk av motsvarigheten till svenskans sitta i kombination med icke-mänskliga subjekt där språken uppvisar störst skillnader sinsemellan (2013:159). Verbens metaforiska betydelser skiljer sig dock störst åt mellan nederländska och svenska och som språkinlärare måste dessa uttryck ofta läras in som separata lexikala enheter.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Johansson, A. 2019. Positionsverb. In: Johansson, A, Kontrastiva studier i nederländska och svenska. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz.e
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 16, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baz.e


  comments powered by Disqus