• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Den omplacerade koden: Om Edgar Degas Interiör

  Hans Hayden

  Chapter from the book: Petersson S. & Hedlin Hayden M. 2022. Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3.

   Download
  Buy Paperback

  Följande text utgör en analys av Edgar Degas målning Interiör från 1868–69. Det är en av konsthistoriens gåtfulla bilder, vars motiv har varit och förblivit omdiskuterat. Bilden skildrar någonting sorgligt eller hotfullt i vad som verkar vara en hemmiljö. Olika tolkningsförsök har gjorts där motivet sägs ha utgått från litterära källor eller visuella förlagor. Sådana tolkningar missar dock en viktig aspekt: motivets uppenbara ambivalens. Trots sitt realistiska bildspråk gäckar bilden varje försök till uttolkning och lockar betraktaren att försöka komma fram till en lösning genom ständigt nya omtolkningar. Det går att iaktta olika spår i bilden – föremål, förhållandet mellan de båda gestalterna, ljuset, perspektivet – som förmedlar och förstärker detta intryck. Men den fråga som lyfts fram i denna analys är inte enbart vad bilden betyder utan även hur den betyder. För att försöka förstå detta intrikata spel mellan bild och betraktare, utgår analysen från den kommunikativa situationen där tecknet kommit i bruk och de omständigheter som ger tecknet dess innebörd(er), samt den kod som reglerar tecknets möjliga betydelser. Degas målning tycks laborera med just detta, med konventioner och förväntningar, för att skapa ett visuellt drama där betraktaren aktiva roll blir en central del av verkets betydelse.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Hayden, H. 2022. Den omplacerade koden: Om Edgar Degas Interiör. In: Petersson S. & Hedlin Hayden M (eds.), Semiotik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbv.e
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 16, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbv.e


  comments powered by Disqus