• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Ikono-plastisk meningspotential i Nicolas Poussins De arkadiska herdarna

  Roussina Roussinova

  Chapter from the book: Petersson S. & Hedlin Hayden M. 2022. Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3.

   Download
  Buy Paperback

  Kapitlet diskuterar hur bildytans färger, former och penseldrag kan anta teckenfunktion och därmed meningsbärande roll i betraktarerfarenheten av tidigmodernt måleri, med Nicolas Poussins målning De arkadiska herdarna (1638–40) som exempel. Diskussionen utgår från den bildsemiotiska distinktionen mellan ikoniskt och plastiskt betydelseskikt och Groupe µ:s syn på hur dessa två skikt samspelar i en konkret betraktarsituation. I analysen av målningen lyfts färg- och formkombinationer och kontraster fram, liksom de materiellt framträdande penseldragen. Därmed läggs tonvikt på målningen som ett fysiskt påtagligt objekt i den meningsskapande process som mötet mellan verk och betraktare innebär. Som resultat av analysen presenteras begreppet spår i två bemärkelser: som märken efter upphovspersonens tankemässiga närvaro och som en antydan till möjliga socialt och kulturellt betingade förhållnings- och förståelsesätt en både historisk och nutida tänkt betraktare kan inta i mötet med målningen. På så sätt aktualiseras även betydelsen av mediet i begreppets dubbla innebörd: ett objekt, i detta fall en målning, som samtidigt förkroppsligar en imaginär bild och fungerar som avbildningsmedium eller representationsteknik. Härigenom synliggörs relationen mellan målningen som ett meningsskapande system och världen i vilken den produceras och betraktas.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Roussinova, R. 2022. Ikono-plastisk meningspotential i Nicolas Poussins De arkadiska herdarna. In: Petersson S. & Hedlin Hayden M (eds.), Semiotik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbv.d
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 16, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbv.d


  comments powered by Disqus