• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Mellan konst och kommers: Om modefotografiets retorik

  Andrea Kollnitz

  Chapter from the book: Petersson S. & Hedlin Hayden M. 2022. Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3.

   Download
  Buy Paperback

  Modefotografiet har sedan dess uppkomst under sent 1800-tal spelat en ambivalent roll och debatterats i sin dubbla identitet som ett både konstnärligt, ofta avantgardistiskt, uttryck och ett kommersiellt medium inom en snabbt växande konsumtionsindustri. Utifrån frågan om hur denna dubbelidentitet syns och hanteras i konkreta bilder, prövar kapitlet semiotiska tolkningar av samtida svenskt modefotografi utifrån två valda redaktionella bilder av modefotografen Magnus Magnusson. I dialog med Roland Barthes texter om modets språk och representationer och främst hans bildsemiotiska tolkning av reklambilder i ”Bildens retorik” analyseras modefotografiets inneboende ambivalens. Hur förändras modefotografiets mening beroende på dess syften och kontext, hur fungerar redaktionella modebilder som, å ena sidan, fotografier med konstnärliga anspråk och, å andra sidan, kommersiella och strategiska bilder, både gällande betraktarens upplevelser och förståelse och fotografens val av uttrycksmedel och visuella koder?

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Kollnitz, A. 2022. Mellan konst och kommers: Om modefotografiets retorik. In: Petersson S. & Hedlin Hayden M (eds.), Semiotik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbv.b
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 16, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbv.b


  comments powered by Disqus