• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Elevers förståelse av lärares skriftliga återkoppling i ämnet engelska

  Karina Pålsson Gröndahl

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: Pupils’ understanding of teachers’ written feedback in the English subject

  Kapitlet belyser hur elever förstår och använder skriftlig återkoppling från sina lärare. En elevgrupp i årskurs 8 och en i årskurs 9 deltog i en studie av skrivprojekt i engelskundervisningen, med utkast, skriftlig återkoppling och bearbetning av text. Studien visar hur mycket återkoppling, och vilken typ av återkoppling, eleverna förstod och hur de sedan använde den.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Pålsson Gröndahl, K. 2021. Elevers förståelse av lärares skriftliga återkoppling i ämnet engelska. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.j
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.j


  comments powered by Disqus