• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • ”Det ska vara begripligt” – om lärares bedömning av godkänd språknivå i tyska

  Maria Håkansson Ramberg

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: ‘It must be comprehensible’ – On teachers' assessment of the pass level for German

  I detta kapitel fokuseras hur lärare identifierar och resonerar kring gränsen för ett godkänt resultat i tyska 3 vad gäller skrivande på en tämligen grundläggande nivå. Analys av elevtexter och lärares resonemang kring bedömning av skrivande utgör empirisk grund för studien. Vidare diskuteras utmaningar som lärare kan ställas inför vid bedömning av elevtexter.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Håkansson Ramberg, M. 2021. ”Det ska vara begripligt” – om lärares bedömning av godkänd språknivå i tyska. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.i
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.i


  comments powered by Disqus