• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Hur betygsätts muntlig språkfärdighet i engelska? En studie av lärares resonemang kring bedömning av det nationella provet för årskurs 9

  Maria Frisch

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: How is oral English language proficiency graded? A study of teachers' reasoning about rating in the national test for school year 9.

  Lärares handhavande och bedömning av den muntliga delen i det nationella provet i engelska för årskurs 9 fokuseras i detta kapitel. Tolv erfarna lärare i engelska vid åtta skolor i fyra kommuner intervjuades individuellt om sina uppfattningar och rutiner och hälften av dem deltog därefter i en sambedömningsaktivitet med en efterföljande gruppdiskussion.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Frisch, M. 2021. Hur betygsätts muntlig språkfärdighet i engelska? En studie av lärares resonemang kring bedömning av det nationella provet för årskurs 9. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.h
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.h


  comments powered by Disqus