• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Bedömning av muntlig förmåga i engelska – om bedömarvariation och beslutsprocesser ur ett nationellt och europeiskt perspektiv

  Linda Borger

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: Assessment of oral English language proficiency – on rater variability and decision processes from a national and European perspective

  Kapitlet behandlar bedömning av muntlig engelsk språkfärdighet med fokus på interaktion i ett nationellt prov för gymnasiet. Beslutsprocesser samt grad av samstämmighet mellan bedömare fokuseras i en studie av sjutton svenska lärare respektive fjorton europeiska bedömare, som utgick från samma muntliga exempel men använde olika skalor för sin bedömning.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Borger, L. 2021. Bedömning av muntlig förmåga i engelska – om bedömarvariation och beslutsprocesser ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.g
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.g


  comments powered by Disqus