• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • ”Jag tänkte på svenska”. Gymnasieelevers strategier för ordförståelse i italienska som främmande språk

  Linda Smidfelt

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: ‘I was thinking in Swedish’. Upper secondary level students’ strategies for understanding vocabulary in Italian as a foreign language.

  Kapitlet tar sin utgångspunkt i flerspråkighetens roll samt betydelsen av gissningsstrategier för att förstå och lära sig ord i ett nytt språk, i detta fall italienska. I studien deltog 12 gymnasieelever i italienska 1-3. Med hjälp av tänka-högt-protokoll och retrospektiva intervjuer ringas elevernas ordförståelsestrategier in och didaktiska implikationer diskuteras.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Smidfelt, L. 2021. ”Jag tänkte på svenska”. Gymnasieelevers strategier för ordförståelse i italienska som främmande språk. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.d
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.d


  comments powered by Disqus