• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Att skapa motivation för främmandespråksinlärning. Effekter av tre aktiviteter i en interventionsstudie i franska klassrum

  Céline Rocher Hahlin

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: Creating motivation for foreign language learning. On the effects of three activities in an intervention study in French classrooms.

  Baserat på teorier om motivation och s.k. Ideal L2 Self undersöks i detta kapitel effekterna av en interventionsstudie i franska i årskurs 9. Tre specialutformade pedagogiska aktiviteter, som syftade till att stimulera elevernas språkliga självbilder och hjälpa dem att se sig själva som framtida användare av det franska språket, beskrivs och diskuteras.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Rocher Hahlin, C. 2021. Att skapa motivation för främmandespråksinlärning. Effekter av tre aktiviteter i en interventionsstudie i franska klassrum. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.c
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.c


  comments powered by Disqus