• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Flerspråkiga elever skriver på engelska

  Tina Gunnarsson

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

   Download
  Buy Paperback

  Chapter title in English: Multilingual students' writing in English

  Detta kapitel bygger på en studie av sex flerspråkiga elevers skrivande på engelska med särskilt fokus på den resurs som utgörs av tidigare inlärda språk. Eleverna gick i årskurs 9 på en grundskola och data samlades in med hjälp av en omfattande enkät, fyra skrivna uppsatser per elev, tre av dem med åtföljande tänka-högt-protokoll, samt retrospektiva intervjuer.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Gunnarsson, T. 2021. Flerspråkiga elever skriver på engelska. In: Bardel, C et al (eds.), Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbg.b
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 4, 2021

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbg.b


  comments powered by Disqus