• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Referenshantering: lager, ekon och reflektioner i Lina Selanders Model of Continuation

  Sara Callahan

  Chapter from the book: Hayden, H. 2019. Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2.

   Download
  Buy Paperback

  I ”Referenshantering: Lager, ekon och reflektioner i Lina Selanders Model of Continuation” diskuterar Sara Callahan ett samtida konstverk utifrån tre olika kontext- och referenslager. Som titeln antyder ligger fokus på Lina Selanders videoverk Model of Continuation (2013) som i texten fungerar som ett typexempel på en samtida konstpraktik som bearbetar och re-kontextualiserar existerande bilder och filmfragment, i det här fallet varvat med konstnärens nyfilmade material. Denna praktik kan sägas bygga vidare på 1970- och 80-talets approprieringspraktiker, men med en tydligare fokus på bilders funktion i historieskrivning och en komplex själv-reflexivitet där bilden blir synlig som just konstruerad bild, alltid filtrerad genom visuella teknologier. Här innefattar och innefattas varje bild av olika ramar, temporaliteter och referenser, vilket innebär en rad specifika utmaningar för den konstvetenskapliga tolkaren. Kapitlet diskuterar hur ett verk blir betydelsebärande genom att kontextualiseras utifrån tre olika infallsvinklar. Den första delen diskuterar kontextualisering i relationen mellan text och bild i verket. Den andra delen använder begreppet montage för att dels diskutera sammansättningen av olika bilder och filmfragment, dels för att analysera det specifika verket i relation till konstnärens hela oeuvre. Kapitlets tredje del analyserar verket i relation till vidare konst- film- och fototeoretiska diskussioner.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Callahan, S. 2019. Referenshantering: lager, ekon och reflektioner i Lina Selanders Model of Continuation. In: Hayden, H (ed.), Kontextualisering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw.g
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Feb. 25, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baw.g


  comments powered by Disqus