• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Det dolda och det synliga: mötet vid statyn

  Elisa Rossholm

  Chapter from the book: Hayden, H. 2019. Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2.

   Download

  Kapitlet ”Det dolda och det synliga: mötet vid statyn” utgår från en skämtbild från 1870-talet. I den kontextuella utredningen länkas bildens koder till dåtidens samhälle – det öppna och det outtalade. Genom en kontextuell växelverkan mellan tid och verk framträder bildens potential och det ofta osagda i dess tid. Bilden berät¬tar om kulturen, och kulturen berättar om bilden. Det handlar därmed om att söka och tolka tecken i bilden. Mellan bildens tecken och dess kulturella kontext – det omkringliggande samhället och den genre bilden ingick i – löper betydelsebärande lin¬jer som avtecknas genom tolkning av hur bildens platser, karaktärernas kläder, kroppar, och repliker gestaltas. Den inre kontexten hand¬lar även om de sammanhang som skapas mellan skämtbilderna, det vill säga de tecken och betydelser som etableras inom skämtbildens värld, liksom de relationer som konstrueras mellan de tecknade karaktärerna. Även läsakten har att göra med konstruktionen av bilden. Läsaren var invigd i de tecken och koder som var unika för skämtbilden, liksom i de förhållanden, persontyper, och konflik¬ter som var närvarande i hans egen verklighet. Han är därmed invigd i bildens lek med platser, karaktärer och repliker.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Rossholm, E. 2019. Det dolda och det synliga: mötet vid statyn. In: Hayden, H (ed.), Kontextualisering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw.b
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Feb. 25, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baw.b


  comments powered by Disqus