• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Barndomar i antropocen

  Idéer om goda barndomar under människans epok

  Hanna Sjögren

  Book 3 in the Stockholm Studies in Education series.
   Read Book

  Barn lever med större risker än vuxna att drabbas av klimatförändringar och andra miljörelaterade fenomen. Exempelvis är dödligheten större hos barn som drabbats av malaria och denguefeber, två sjukdomar vars spridning ökar till följd av klimatförändringarna. I denna bok analyseras olika idéer om vad som utgör den goda barndomen under den tidsperiod som föreslagits få namnet antropocen: människans epok. Med utgångspunkt i en kritisk tradition och utifrån ett fokus på hur vuxenvärlden skapar önskvärda barndomar ställer författaren frågan om vilka ideala barndomar som framträder och vilka barn som ges plats i antropocen. Genom kritiska analyser identifieras och problematiseras idéer om barndomar i antropocen som oskyldiga, speciella och ansvarsfulla. I boken studeras vad som utspelar sig i skärningspunkten mellan idéer om barndomar och tillståndet antropocen inom tre olika arenor: politisk klimataktivism, utbildningsforskning riktad mot yngre barn samt litteratur för barn i åldrarna 6–12 år med miljö- och klimattema. Författaren argumenterar för vikten av vuxenvärldens roll och ansvar i den antropocena epoken och att barns liv och tillvaro bör få utgöra startpunkten för beslutsfattande och politik för klimat och miljö.

  Boken vänder sig till forskare inom fälten barndomssociologi, grön humanvetenskap och pedagogik, samt till studenter i pedagogik, miljövetenskap och barn- och ungdomsvetenskap.

  Metrics:

  How to cite this book
  Sjögren, H. 2023. Barndomar i antropocen: Idéer om goda barndomar under människans epok. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcf
  Sjögren, H., 2023. Barndomar i antropocen: Idéer om goda barndomar under människans epok. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcf
  Sjögren, H. Barndomar I Antropocen: Idéer Om Goda Barndomar Under Människans Epok. Stockholm University Press, 2023. DOI: https://doi.org/10.16993/bcf
  Sjögren, H. (2023). Barndomar i antropocen: Idéer om goda barndomar under människans epok. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcf
  Sjögren, Hanna. 2023. Barndomar I Antropocen: Idéer Om Goda Barndomar Under Människans Epok. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcf
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on June 19, 2023

  Language

  Swedish

  Pages:

  110

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-216-8
  Mobi 978-91-7635-217-5
  Paperback 978-91-7635-214-4
  PDF 978-91-7635-215-1

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcf  comments powered by Disqus