• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Materialitet

  Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4

  Elin Manker, Mårten Snickare (eds.)

  Book 5 in the Basic Readings in Culture and Aesthetics series.
   Read Book

  Bland den litteratur som vänder sig till studenter i konstvetenskap och andra bildtolkande vetenskaper finns en mängd texter som behandlar teorier och teoretiska begrepp. Vad som däremot i hög grad saknas, och som studenter ofta efterlyser, är texter på svenska som visar hur teorier och begrepp kan tillämpas i konkreta tolkningssituationer. Serien Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap avser att fylla den luckan, där boken Materialitet är den fjärde i serien.

  Boken introducerar och aktiverar ett begrepp som under de senaste decennierna kommit att ta en allt viktigare plats i humanistisk forskning. Konstvetare – men också arkeologer, antropologer, litteraturvetare, etnologer och andra humanistiska forskare – intresserar sig i allt högre grad för de materiella förutsättningarna för, och manifestationerna av, människors sociala och kulturella liv och utbyte. Men trots sin aktualitet i dagens vetenskapliga samtal kan materialitetsbegreppet te sig undanglidande och svårfångat. Det rör sig hela vägen från de mest handfasta analyser av en kulturell artefakts materiella beståndsdelar, till de bitvis svårgenomträngliga teoretiseringar av föremålslighet, agens och nätverk som brukar sorteras under etiketten ”new materialism”.

  Boken Materialitet ger emellertid konkreta exempel på hur materialitetsbegreppet kan öppna för tolkningar av viktiga meningslager i konstverk och andra kulturella artefakter. Efter den inledande introduktionen där olika perspektiv och begreppsliggöranden kring materialitet diskuteras gör sex forskare var sin analys utifrån sitt ämnesområde. Kapitlen baseras på ny forskning och är skriva särskilt för denna bok. De olika kapitlen visar tillsammans materialitetsbegreppets mångfacetterade karaktär men låser inte låser fast det vid en definition utan öppnar ögonen för ett flertal olika tolkningsvägar.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Manker E. & Snickare M. (eds.) 2023. Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bch
  Manker, E. and Snickare, M., 2023. Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bch
  Manker, Eand M Snickare. Materialitet: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap 4. Stockholm University Press, 2023. DOI: https://doi.org/10.16993/bch
  Manker, E., & Snickare, M. (2023). Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bch
  Manker, Elin, and Mårten Snickare. 2023. Materialitet: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap 4. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bch
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Oct. 11, 2023

  Language

  Swedish

  Pages:

  182

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-228-1
  Mobi 978-91-7635-229-8
  Paperback 978-91-7635-226-7
  PDF 978-91-7635-227-4

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bch  comments powered by Disqus