• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Performativitet

  Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1

  Malin Hedlin Hayden, Mårten Snickare (eds.)

  Book 1 in the Basic Readings in Culture and Aesthetics series.
   Read Book

  What does performativity signify? And what does it mean to speak of something as being performative?

  Aiming to clarify and critically highlight an important but sometimes elusive concept, this book consists of five chapters, each addressing a concrete situation of interpretation. By highlighting artworks and images from different historical periods and contexts, the authors show how performativity might be a versatile and useful concept for interpretations of images. The purpose is to convey the critical potential of the concept as it is activated in relation to different objects of study.

  The book is primarily addressed to students of art history and others who take an interest in questions of visuality and visual practices. Offering not only a theoretical understanding of the concept, it strives to point out ways and possibilities of the practical use of performativity.

  This book constitutes the first volume of Theoretical Applications in Art History, which forms part of the series Basic Readings in Culture and Aesthetics. Its editors, Malin Hedlin Hayden and Mårten Snickare, are professors of art history at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University.

  ***

  This book is in Swedish:

  Vad betyder performativitet? Och vad innebär det att tala om något som performativt? Den här läroboken vill klargöra och kritiskt belysa ett viktigt men ibland svårfångat begrepp.

  Bokens bidrag tar upp konkreta tolkningssituationer och visar på direkta tillämpningar av begreppet. Genom att lyfta fram konstverk och andra bilder från olika historiska perioder och sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning. Syftet är att förmedla den kritiska potential ett begrepp har när det aktiveras i relation till olika studieobjekt.

  Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra ämnen där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala. Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.

  Det här är första volymen i Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap, som ingår i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics.

  Redaktörer för boken är Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare, professorer i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Hedlin Hayden M. & Snickare M. (eds.) 2017. Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bal
  Hedlin Hayden, M. and Snickare, M., 2017. Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bal
  Hedlin Hayden, Mand M Snickare. Performativitet: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap: 1. Stockholm University Press, 2017. DOI: https://doi.org/10.16993/bal
  Hedlin Hayden, M., & Snickare, M. (2017). Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bal
  Hedlin Hayden, Malin, and Mårten Snickare. 2017. Performativitet: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bal
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 8, 2017

  Language

  Swedish

  Pages:

  138

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-045-4
  Mobi 978-91-7635-046-1
  Paperback 978-91-7635-047-8
  PDF 978-91-7635-044-7

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bal  comments powered by Disqus