• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Opersonlig passiv och opersonliga konstruktioner

  Annika Johansson

  Chapter from the book: Johansson, A. 2019. Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.

   Download

  Svenska och nederländska har en uppsättning olika opersonliga konstruktioner. Vissa konstruktioner fungerar på ett liknande sätt hos de två språken men många gånger finns skillnader i frekvens beroende på textsort och även restriktioner för hur själva konstruktionerna kan användas. Allmänt kan man dessutom säga att nederländsk opersonlig passiv används mer frekvent i jämförelse med svenskans opersonliga passiv vilket två korpusundersökningar har visat (Rawoens, Johansson & Boons 2016, Johansson & Rawoens, 2019). I den bidirektionella översättningskorpusen SALT (Dut-Swe) har det även visat sig att nederländsk opersonlig passiv i källtexten främst översätts till svenska man-konstruktioner och andra aktiva opersonliga konstruktioner med opersonligt pronomen såsom någon och ingen. De svenska opersonliga passiverna i källtexten i samma korpus översattes i betydligt större utsträckning till nederländska opersonliga passiver i måltexten (Johansson & Rawoens 2019).

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Johansson, A. 2019. Opersonlig passiv och opersonliga konstruktioner. In: Johansson, A, Kontrastiva studier i nederländska och svenska. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz.d
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 16, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baz.d


  comments powered by Disqus