• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Rumsliga uttryck för befintlighet och riktning

  Annika Johansson

  Chapter from the book: Johansson, A. 2019. Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.

   Download

  Svenskans morfologiska markering för befintlighet och rörelse i kombination med rörelseverb utgör ett relativt regelbundet system där det rumsliga adverbets markering avgör huruvida satsen uttrycker riktning eller befintlighet. Nederländskans möjlighet att uttrycka befintlighet respektive riktning går inte att koppla till adverbet då det saknar morfologisk markering motsvarande svenskans system. Här spelar verbens betydelse och kontexten en stor roll samt att nederländskan använder postpositioner för att uttrycka riktning. Vissa verb kombinerade med befintlighetsuttryck förefaller dessutom lexikaliserade, speciellt vad gäller kärnverbet komen.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Johansson, A. 2019. Rumsliga uttryck för befintlighet och riktning. In: Johansson, A, Kontrastiva studier i nederländska och svenska. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz.b
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 16, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baz.b


  comments powered by Disqus