• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Att kontextualisera arkitektur: Bauhausskolans gestaltade miljö

  Anna Ingemark

  Chapter from the book: Hayden, H. 2019. Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2.

   Download

  Ett byggnadsverk kan omedelbart kommunicera något till betraktaren eller brukaren – genom sitt uttryck, sin funktion och placering – men är dessutom en del av ett större sammanhang. Det är nästintill omöjligt att beskriva arkitektur utan att samtidigt ägna sig åt någon form av kontextualisering. En byggnads betydelse framträder inte sällan i sin kontext – vilken kan bestå av såväl stadsbilden som en historisk epok eller en arkitekturteoretisk ram. Man kan prata om en platsbunden kontext respektive diskursiv kontext, där den förstnämnda utgår från den fysiska miljön och den sistnämnda snarare kan kopplas till tankar och ideal. Tolkningen varierar och tyngdpunkten i en studie förskjuts, beroende på vilken eller vilka kontexter vi väljer att placera in objekten i. Kapitlet visar hur kontexten påverkar tolkningen, men tydliggör även hur man kan utföra en arkitekturanalys, med utgångspunkt i Bauhausskolans arkitektur i Dessau, ritad av Walter Gropius år 1925.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Ingemark, A. 2019. Att kontextualisera arkitektur: Bauhausskolans gestaltade miljö. In: Hayden, H (ed.), Kontextualisering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw.e
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Feb. 25, 2019

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baw.e


  comments powered by Disqus