• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Hur betygsätts muntlig språkfärdighet i engelska? En studie av lärares resonemang kring bedömning av det nationella provet för årskurs 9

  Maria Frisch

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.


   Return to Chapter

   Return to Book