• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Bedömning av muntlig förmåga i engelska – om bedömarvariation och beslutsprocesser ur ett nationellt och europeiskt perspektiv

  Linda Borger

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.


   Return to Chapter

   Return to Book