• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Att skapa motivation för främmandespråksinlärning. Effekter av tre aktiviteter i en interventionsstudie i franska klassrum

  Céline Rocher Hahlin

  Chapter from the book: Bardel, C et al. 2021. Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.


   Return to Chapter

   Return to Book