• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Estetiska lärprocesser eller estetiska lärprotes(t)er? Om motstånd, motspråk och restprodukters upprättelse

  Ulrika von Schantz

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.


   Return to Chapter

   Return to Book