• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Kunskapens tider

  Historiska perspektiv på kunskapssamhället

  Annika Sandén, Elisabeth Elgán (eds.)

   Read Book
   Download

  Today's society is often characterized as a knowledge society, in contrast to the earlier industrial society. Historians however know that all societies are and have been knowledge societies. Without the ability to create, transfer, and use knowledge, between individuals and groups, power areas would neither have been built nor maintained.

  This edited volume reflects how historical actors, both those in power as well as laymen and officials, have produced and utilised information and knowledge from the Middle Ages until today. It acommodates research into census, urbanisation, history of kings and queens, exercise of public authority, social and political movements, disciplining and formation of opinion.

  In Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) nine researchers from the Department of History at Stockholm University contribute with examples of the need for and use of knowledge, in different historical situations and periods.

  ***

  This book is in Swedish:

  Dagens samhälle karaktäriseras ofta som kunskapssamhället, till skillnad från det tidigare industrisamhället. Historiker vet dock att alla samhällen är och har varit kunskapssamhällen: Utan möjligheter att skapa, överföra och använda kunskap, såväl individer som grupper emellan, hade maktområden varken kunnat byggas eller vidmakthållas.

  Antologin speglar hur historiska aktörer, såväl makthavare som lekmän och tjänstemän, har producerat och utnyttjat information och kunskap från medeltiden till idag. Här ryms forskning om folkräkning, urbanisering, kungars historieskrivning, myndighetsutövning, sociala och politiska rörelser, disciplinering och opinionsbildning.

  I Kunskapens tider bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder.

  Recent Activity


  How to cite this book
  Sandén A. & Elgán E. 2016. Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bai
  Sandén, A. and Elgán, E. (eds) (2016) Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bai
  Sandén, Annika, and Elisabeth Elgán, editors. Kunskapens Tider: Historiska Perspektiv På Kunskapssamhället. Stockholm University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.16993/bai
  Sandén, A., & Elgán, E. (Eds.). (2016). Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bai
  Sandén, Annika, and Elisabeth Elgán, eds. Kunskapens Tider: Historiska Perspektiv På Kunskapssamhället. Stockholm: Stockholm University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.16993/bai
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Nov. 21, 2016

  Language

  Swedish

  Pages:

  208

  ISBN
  EPUB978-91-7635-033-1
  Mobi978-91-7635-034-8
  Paperback978-91-7635-035-5
  PDF978-91-7635-032-4

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bai


  MARC Record
  The MARC Record for this book will be available shortly.

  comments powered by Disqus